Tổng quan về Quyền riêng tư

Bạn có toàn quyền kiểm soát cấu hình Quyền riêng tư.

Getcontact Trung tâm Quản lý Quyền riêng tư cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát cách hiển thị thông tin hồ sơ và những thông tin nào có thể hiển thị cho người khác trong cộng đồng. Bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ trong ứng dụng bất cứ lúc nào hoặc hủy kích hoạt hồ sơ tại đây. Trung tâm Quản lý Quyền riêng tư có sẵn cho tất cả mọi người kể cả những người không đăng ký.

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân

Chúng tôi muốn bạn tin tưởng rằng dữ liệu cá nhân của bạn được an toàn và bảo mật ở chỗ chúng tôi. Chúng tôi không bán bất cứ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba. Để bất kỳ ai cũng có thể hưởng lợi từ dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cung cấp dịch vụ miễn phí và hợp tác với các đối tác quảng cáo, chẳng hạn như Google và Facebook. Những người dùng muốn trải nghiệm không có quảng cáo và một số tính năng mở rộng cũng có thể đăng ký gói Premium của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ luôn yêu cầu sự chấp thuận của bạn về các Quyền

Chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để đảm bảo bạn hiểu rõ những quyền nào cần thiết để làm cho dịch vụ Getcontact hoạt động và giúp bạn tận hưởng trải nghiệm tốt nhất. Chúng tôi yêu cầu cấp thêm quyền tùy chọn tùy thuộc vào tính năng bạn sử dụng. Tuy nhiên, các quyền này sẽ luôn bị giới hạn và bị cấm cho mục đích được giải thích cho bạn trước khi có bất kỳ sự chấp thuận nào. Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng 24/7

Đội ngũ hỗ trợ Khách hàng tận tâm của chúng tôi luôn túc trực 24/7 để cung cấp cho bạn hỗ trợ kỹ thuật hoặc thông tin khách hàng. Nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm về Getcontact, bạn có thể kết nối với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi bất cứ lúc nào.

Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý thông qua cookie trên trang web của chúng tôi. Mặc dù các cookie cần thiết được sử dụng cho hoạt động và bảo mật của trang web, các cookie khác được sử dụng cho mục đích cá nhân hóa và phân tích. Bạn có thể quản lý tùy chọn cookie và tìm thêm thông tin trong cookie của chúng tôi.