Giới thiệu

Getcontact là một ứng dụng "Chặn Spam" và "Xác định Người gọi" tuyệt vời dành cho bạn. Getcontact lọc những cuộc gọi làm phiền và chỉ cho phép những người bạn muốn được phép liên hệ với bạn.

Bạn có thể xác định các cuộc gọi mà bạn nhận được từ những số điện thoại chưa được đăng ký trong Danh bạ của bạn

Getcontact sẽ thông báo ngay lập tức khi bạn nhận được cuộc gọi không mong muốn. Do đó bạn sẽ được bảo vệ theo thời gian thực khỏi các cuộc gọi robot, cuộc gọi tiếp thị và cuộc gọi lừa đảo.

CHẶN CUỘC GỌI

Được bảo vệ khỏi các cuộc gọi không mong muốn.

Chặn các cuộc gọi không mong muốn và báo cáo các cuộc gọi này, bạn có thể giúp bảo vệ hàng triệu người khác đang sử dụng ứng dụng Getcontact. Getcontact sở hữu sức mạnh từ các người dùng của mình. Bạn có thể được bảo vệ tự động bằng cách kích hoạt "Bảo vệ Spam" trước những cuộc gọi không mong muốn.

XÁC ĐỊNH NGƯỜI GỌI

Bạn có thể tự động xác định danh tính của người đã gọi cho bạn, ngay cả khi họ không được đăng ký trong danh bạ của bạn.

Nếu bạn muốn liên hệ với bất kỳ câu hỏi và đề nghị nào, bạn có thể gửi email đến support@getcontact.com hoặc sử dụng bảng Liên hệ trong ứng dụng. use Contact menu in application.

Bạn có thể truy cập trang Câu hỏi thường gặp để tìm câu trả lời cho câu hỏi của bạn

Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý thông qua cookie trên trang web của chúng tôi. Mặc dù các cookie cần thiết được sử dụng cho hoạt động và bảo mật của trang web, các cookie khác được sử dụng cho mục đích cá nhân hóa và phân tích. Bạn có thể quản lý tùy chọn cookie và tìm thêm thông tin trong cookie của chúng tôi.