बारेमा

तपाईंको लागि "Getcontact एक उत्कृष्ट"स्प्याम ब्लक गर्ने" र "कलर पहिचान" गर्ने अनुप्रयोग हो । Getcontact ले अनावश्यक कलहरूलाई फिल्टर गरी तपाईंले सम्पर्क कायम राख्न चाहने मानिसहरूसँग मात्र सम्पर्क गराउँछ ।

तपाईंले आफ्ना सम्पर्कहरूमा सामेल नगरेका नम्बरहरूबाट आएका कलहरू पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ ।

अवाञ्छित कलहरू आउँदा Getcontact ले तुरुन्त तपाईलाई सावधान गराउँछ जसले गर्दा तपाईंलाई रोबोकल, टेलिमार्केटर तथा ठगीजन्य कलहरूबाट पाउन सक्नुहुन्छ ।

कल ब्लक गर्ने

अवाञ्छित कलहरूबाट सुरक्षा पाउनुहोस् ।

अवाञ्छित कलहरू ब्लक गरेर र तिनका बारेमा रिपोर्ट गरेर, तपाईंले Getcontact अनुप्रयोग प्रयोग गर्ने अन्य लाखौं मानिसहरूको सुरक्षा गर्नमा मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ । Getcontact ले यसको शक्ति आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूबाट प्राप्त गर्दछ । तपाईंले अवाञ्छित कलहरूबाट ""स्प्याम सुरक्षा"" सक्रिय गरेर स्वत: सुरक्षित रहन सक्नुहुन्छ ।

कलर पहिचान

तपाईंले कल गर्ने व्यक्ति तपाईंको सम्पर्क सूचिमा समावेश नभएको भए पनि सो व्यक्तिको पहिचान स्वतः प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ

तपाईंले आफ्नो प्रश्नहरूको लागि FAQ पृष्ठ हेर्न सक्नुहुन्छ