İçerik Üretim Programı’na (Yaratıcılık Programı) Özgü Koşullar

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024

İçerik Üretim Programı (Yaratıcılık Programı) nasıl kullanılır?

Getcontact İçerik Üretim Programı (Yaratıcılık Programı) ("Program") Getverify LDA ("Getcontact", "bizim", "biz" veya "bize") ("Platform") tarafından kullanıcıların canlı yayın yapması, canlı yayın özelliklerini kullanması için ve ayrıca kullanıcıların içerik oluşturmasına, görüntülemesine, içerikle etkileşime girmesine ve paylaşmasına ve başkalarıyla etkileşime girmesine izin vermek için sağlanmaktadır.  Şüpheye mahal vermemek adına, Program      kapsamında size verdiğimiz izin, Hizmet Koşullarında izin vereceğimizi söylediklerimizle sınırlıdır; sadece sizin içindir; sizin tarafınızdan başkasına verilemez; ve Hizmet Koşullarında izin verilen nedenlerle geri çekilebilir. Bu Program’a Özgü Koşullar, Hizmet Koşullarının ayrılmaz bir parçasıdır; dolayısıyla burada açıkça düzenlenmeyen herhangi bir konuda Hizmet Koşulları hükümlerine tabi olacaktır.

Hizmetler, Sanal Ögeleri elde etmek için yasal para birimini (yani "gerçek dünya para birimini") kullanarak bir ücret ödemenizi gerektirebilen yükleme yapma, abone olma, sanal para birimi ve/veya sanal ögeler (ör. Jeton, ve Hediye) (toplu olarak "Sanal Ögeler") satın alma ve/veya elde etme fırsatını içerebilir.

Jeton ve Hediye, App Store, Google Play veya diğer uygulama platformları ("uygulama içi satın almalar") ve websitesi aracılığıyla satın alınabilir. Jeton      ve H     ediyelerin fiyatı satın alma noktasında gösterilecektir. Jeton      ve hediyeler için tüm ücretler ve ödemeler, ilgili ödeme mekanizması aracılığıyla satın alma noktasında belirtilen para biriminde yapılacaktır. Döviz bozdurma işlemleri, yabancı işlem ücretleri ve varsa ödeme kanalı ücretleri, tercih edilen ödeme sağlayıcısının ve Getcontact'ın belirlediği şartlara bağlı olarak belirlenecektir.

Bu Platforma Özgü Koşulların amaçları doğrultusunda,     

“Canlı Yayın” (live-streaming), İçerik Oluşturucu tarafından Getcontact uygulamasının izin verdiği ülkelerde gerçekleştireceği yayının, Kullanıcı’nın gerçek zamanlı olarak Getcontact uygulamasından izleyebileceği ve etkileşimde bulunabileceği canlı video iletimi şeklidir.

"İçerik", herhangi bir fotoğraf, video, ses (örneğin müzik ve diğer sesler), canlı yayın materyali, veri, metin (yorumlar ve hashtag'ler gibi), meta veriler, resimler, etkileşimli özellikler, emojiler, GIF'ler, memler ve diğer her türlü materyal dahil,  herhangi bir Kullanıcı (İçerik Oluşturucu veya Takipçi) tarafından Platforma yüklenen ücretli yada ücretsiz olarak sunulacağı İçerik Oluşturucu tarafından belirlenen herhangi bir materyal anlamına gelir;

"İçerik Oluşturucu" yada “İçerik Üreticisi”, Getcontact hesabını, diğer Kullanıcılar tarafından görüntülenmek üzere Platformda içerik yayınlamak üzere Oluşturucu hesabı olarak kuran bir Kullanıcı anlamına gelir;

"Kullanıcı", İçerik Oluşturucu veya Takipçi veya her ikisi de olmak üzere Platformun herhangi bir kullanıcısı anlamına gelir ("siz" veya "sizin" olarak da anılır).

“Sanal Öge”, Platform tarafından işbu Program kapsamında satışı gerçekleştirilen Jeton, Hediye yada ileride oluşturulacak diğer ürünlere verilen isimdir.

"Takipçi", bir İçerik Oluşturucuyu takip eden ve Oluşturucunun İçeriğini görüntüleyebilen bir Kullanıcı anlamına gelir;

"Takipçi/İçerik Oluşturucu İşlemi", Platform üzerinde bir Takipçi ile bir İçerik Oluşturucu arasında, aşağıdaki yollardan herhangi biri dahil olmak üzere İçerik Oluşturucunun İçeriğine erişim sağlayan herhangi bir işlem anlamına gelir:      (i)İçerik Oluşturucunun izleme başına ödeme İçeriğini (izleme başına ödeme medyası ve izleme başına ödeme canlı akışı) görüntülemek için bir Takipçi tarafından yapılan ödemeler ve (ii) bir İçerik Oluşturucunun hesabındaki takipçi etkileşimi işlevinin Takipçi tarafından kullanımı;

"Takipçi Ödemesi", bir Takipçi tarafından bir İçerik Oluşturucuya (i) bir Takipçi/İçerik Oluşturucu İşlemiyle bağlantılı olarak veya (ii) bir İçerik Oluşturucu için bir bahşiş, İçerik’in satın alınması ya da Hediye gönderimi yoluyla yapılan tüm ödemeler anlamına gelir;     

“Ücretli İçerik”, İçerik Oluşturucu tarafından hazırlanan ve bedeli belirlenen İçerik’in, Kullanıcı’ya sunulması halinde, oluşturulan ücrete tabi içeriğe verilen isimdir.

Programa Uygunluk: 

Program, 18 yaşında veya daha büyük olan Hizmetlerin kullanıcılarına açıktır ve bu Programa Özgü Koşulların aşağıdaki hüküm ve koşullarına tabidir.

 • Programa 18 yaş ve üzeri Kullanıcılar katılabilir. Bu tür Kullanıcılar, yalnızca Platformun takdirine bağlı olarak, kaliteli içerik oluşturma geçmişleri, takipçi sayıları vb. dahil olmak üzere Platform tarafından belirlenecek çeşitli kriterler esas alınarak seçilecektir.
 • Kullanıcılar, yalnızca 18 yaşında (veya ülkenizde reşit olma yaşında) veya daha büyükse, Jetonnve Hediyeler satın alabilir, başkalarına Hediyeler gönderebilir, parasal değeri olan Hediyeler alabilir, Jeton  kazanabilir ve Jeton çekebilir.
 • Bölgeye Göre Uygunluk: Programa katılım, özellikle İçerik paylaşımı, İçerik Oluşturma ve Sanal Para birimi ve/veya Sanal Öğelerin (örn. Jeton, hediyeler) edinilmesi, yalnızca Ukrayna, Endonezya ve Türkiye'de ikamet eden kullanıcılara özgüdür. Belirtilen bu bölgelerin dışındaki kullanıcılar, Programın bu belirli özelliklerinden ve avantajlarından yararlanma hakkına sahip değildir. Getcontact, bu bölgeleri değiştirme, kaldırma yada yeni bölge ekleme hakkına sahiptir. Satın alınan ücretli içerikleri bölgesel değişikliklere göre kaldırma veya sadece yetkisi olan kullanıcılara gösterme hakkını Getcontact saklı tutar.

Platformda Yapamayacaklarınız

Getcontact Davranış Kuralları ve Getcontact Topluluk Yönetmelikleri kapsamında belirtilenlere ek olarak, Platformda aşağıdaki özelliklere sahip herhangi bir içerik paylaşmamalı, canlı yayın yapmamalı veya başka bir şekilde dağıtmamalısınız:

 • başkalarının haklarını (yaşayan veya ölmüş kişilerin fikri mülkiyet, mahremiyet ve/veya kişilik hakları gibi) ihlal eden;
 • ciddi yaralanmaya veya ölüme veya kendine zarar vermeye yol açabilecek bir suç veya tehlikeli faaliyetler teşkil eden, teşvik eden veya talimat veren;
 • nefreti veya önyargıyı körükleyen ya da seçimleri veya diğer sivil süreçleri yanlış yönlendiren veya uygunsuz bir şekilde etkileyen yanlış bilgiler gibi zararlı yanlış bilgiler yayan;
 • bir kişiyi alaya almak, aşağılamak, utandırmak, korkutmak veya incitmek amacıyla yapılan herhangi bir materyalin yayınlanması dahil olmak üzere, başkalarını korkutan veya taciz eden herhangi bir türde tehdit içeren;
 • müstehcen, pornografik, nefret dolu veya kışkırtıcı olan veya çıplaklık içeren materyali teşvik eden (ör. yetişkinlere yönelik veya pornografik web sitelerine bağlantı vererek);
 • ırk, etnik köken, ulusal köken, din, kast, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik, ciddi hastalık, engellilik, göçmenlik durumu veya yaşa dayalı şiddet veya ayrımcılık içeren veya teşvik eden; veya
 • başka türlü zararlı içerik barındıran (reşit olmayanlara fiziksel, zihinsel veya ahlaki zarar veren içerik gibi).

Herhangi bir ödeme veya sair bir teşvik karşılığında Platform'da bir marka veya ürün hakkında içerik yayınlamanız halinde, Reklam Yönergelerimize uymalı ve örneğin sponsorlu gönderilerin açık olduğundan emin olmak için Platformun sağladığı herhangi bir işlevsellik dahil olmak üzere uygun açıklamaları kullanmalısınız.  Ayrıca, bu tür herhangi bir içerikle ilgili olarak:

 • gizli kapaklı veya bilinçaltı teknikler kullanmamalısınız;
 • insan onuruna saygı konusunda önyargılı olmamalısınız;
 • cinsiyet, ırk veya etnik köken, milliyet, din veya inanç, engellilik, yaş veya cinsel yönelime dayalı herhangi bir ayrımcılığı dahil etmemelisiniz veya teşvik etmemelisiniz;
 • sağlık veya güvenliğe zarar veren veya çevrenin korunmasına büyük ölçüde zarar veren davranışları teşvik etmemelisiniz;
 • reşit olmayanlara fiziksel, zihinsel veya ahlaki zarar vermemelisiniz;
 • reşit olmayanları doğrudan bir ürün veya hizmet satın almaya veya kiralamaya teşvik etmemeli veya reşit olmayanları ebeveynlerini veya başkalarını reklamı yapılan mal veya hizmetleri satın almaya ikna etmeye doğrudan teşvik etmemelisiniz; veya
 • reşit olmayanların ebeveynlere, öğretmenlere veya diğer kişilere duydukları özel güveni istismar etmemelisiniz veya reşit olmayanları tehlikeli durumlarda göstermemelisiniz.

Yukarıdakilerin ihlali durumunda hesabınız ve/veya Sanal Ögeleriniz dondurulacaktır; keşifte, kanallarda veya mesajda ihlaller meydana gelirse paylaştığınız İçerik silinir ve yasaklanır. Ayrıca, kullanıcılar yerel yasalara da uymalıdır. Ayrıca, yürürlükteki yasaların izin verdiği şekilde içeriği izleme ve yetkililere bildirme hakkını saklı tutarız.

Sanal Ögeler Politikası

Aşağıdaki Sanal Ögeleri zaman zaman Platformumuzda kullanımınıza sunabiliriz.

Kullanıcı Hediye göndermeyi sadece canlı yayınlarda kullanabilecektir. Eğer Kullanıcı Jeton planı almışsa bakiyesi kadar Hediye gönderebilir ya da dilerse Jeton planındaki bakiyesi kadar Ücretli İçerik alabilir. 

Jeton Satın Alınması:

 • Hizmetlerimizin 18 yaşında (veya yargı bölgenizde reşit olma yaşında) veya daha büyük olan kullanıcıları, yetkili ödeme yöntemlerini ve tarafımızca sağlanan ve yetkilendirilen ödeme sağlayıcıları aracılığıyla bizden sanal "jetonlar" ("Jeton" yada “Coin” yada “Koin”) satın alabilir.
 • Jetonların fiyatı satın alma noktasında gösterilecektir.  Jetonlar için tüm ücretler ve ödemeler, ilgili ödeme mekanizması aracılığıyla satın alma noktasında belirtilen para biriminde yapılacaktır. Döviz bozdurma işlemleri, yabancı işlem ücretleri ve varsa ödeme kanalı ücretleri, geçerli ödeme sağlayıcısı ile yaptığınız sözleşmeye bağlıdır.
 • Satın aldığınız herhangi bir Jeton     un ödenmesinden siz sorumlu olacaksınız.  Satın alma işleminiz tamamlandıktan sonra, kullanıcı hesabınıza koinler yüklenecektir.
 • Satın alınan jetonlar (coin'ler) non-refundable özelliğine sahiptir ve bu kapsamda iade edilmesi mümkün değildir. Kullanıcılar iade talepleri için dilerlerse store'lar ile görüşebilirler.                    .
 • Jeton satın aldığınızda, satın alma işlemi tamamlanır tamamlanmaz size Jeton tedarik etmeye başladığımızı ve bu nedenle satın alma sözleşmesini iptal etme veya sözleşmeden cayma hakkınızın bu noktada kaybedildiğini kabul ve beyan edersiniz.

Jeton Kullanımı:

 • Jeton, Hediyeler ve Ücretli İçerik satın almak için kullanılabilir. Jeton nakit veya yasal para veya herhangi bir eyaletin, bölgenin veya herhangi bir siyasi varlığın para birimi veya başka herhangi bir kredi türü ile değiştirilemez.
 • Jeton yalnızca Platformumuzda ve Hizmetlerimizin bir parçası olarak kullanılabilir ve tarafımızca belirtilenler dışında diğer promosyonlar, kuponlar, indirimler veya özel tekliflerle birleştirilemez veya birlikte kullanılamaz.
 • Bizim tarafımızdan yazılı olarak açıkça izin verilmedikçe, Hizmetlerin herhangi bir başka kullanıcısına veya üçüncü tarafa hiçbir Jeton      transfer edilemez veya devredilemez. Herhangi bir Jetonnbizim dışımızda satışı, takası, tahsisi veya başka bir şekilde elden çıkarılması açıkça yasaktır. Bu kısıtlamayı ihlal eden herhangi bir Kullanıcının, hesabını feshedebilir, hesabından Jetonlarını kaybedebilir ve/veya zararlar ve dava ve işlem masrafları için sorumluluğa tabi olabilir.
 • Tahakkuk eden koinler mülk teşkil etmez ve aşağıdaki durumlarda devredilemez: (a) ölüm üzerine; (b) bir iç ilişkiler konusunun parçası olarak; veya (c) yasada devredileceğinin belirtilmesi hali hariç olan diğer durumlar gereği.
 • Bizim açık yazılı iznimiz olmadan tahsis edilen, satılan veya başka bir şekilde aktarılan tüm koinler geçersizdir. Bu kısıtlamayı ihlal eden kullanıcının, hesabını feshedebilir, hesabından Jeton'u kaybedebilir ve/veya zararlar ve dava ve işlem masrafları için sorumluluğa tabi olabilir.
 • Bir kullanıcının tüm Jeton'u, kullanıcının hesabının herhangi bir nedenle feshedilmesi üzerine otomatik olarak sona erecektir ve Getcontact’a aktarılacaktır.
 • Bu Politikayı ihlal ettiğinize, yürürlükteki herhangi bir yasa veya düzenlemeyi veya yasal, güvenlik veya teknik nedenlerle ihlal ettiğinize ve bu hakkı kullanmamıza bağlı olarak size karşı hiçbir sorumluluğumuzun olmayacağına makul bir şekilde inandığımız gibi geçerli bir nedenimiz olduğunda, bu tür Jeton yönetme, düzenleme, kontrol etme, değiştirme ve/veya ortadan kaldırma hakkına sahip olduğumuzu kabul edersiniz. Jeton hizmetlerimizden tamamen kaldırmaya karar verdiysek, bunu size makul bir bildirimde bulunarak yapacağız.

HEDİYELER 

Hediye Alımı:

 • 18 yaşında (veya ülkenizde reşit olma yaşında) veya daha büyük olan Hizmetlerimizin Kullanıcıları, Jetonları ile sanal hediyeler (“Hediyeler”) satın alabilir. Hediyeler, Platform üzerinden talep eden Kullanıcılar’a ilgili alanlarda Jeton ile satın alma imkanı sunulacaktır.
 • Hediyeler, dijital ürün ve hizmetlerin belirli özellikleri için sınırlı bir lisans oluşturur. Her Jeton      ve Hediye arasındaki döviz kuru, takas noktasında Platformumuzda görüntülenecektir.
 • Yayınlanan fiyatlara, yargı alanınızdaki yürürlükteki yasalar uyarınca gerekli olan yerlerde vergiler dahildir. Yetki bölgenizde herhangi bir Hediye satış vergisine tabiyse ve geçerli satış vergisini bize ödemediyseniz, o zaman ilgili vergi makamına söz konusu satış vergisinin ve ilgili tüm cezaların veya faizlerin ödenmesinden siz sorumlu olacaksınız.
 • Herhangi bir genel veya özel durumda, münhasıran kendi takdirimize bağlı olarak uygun gördüğümüz şekilde, söz konusu döviz kurunu yönetme, düzenleme, kontrol etme, değiştirme ve/veya ortadan kaldırma konusunda mutlak hakka sahip olduğumuzu ve böyle bir hakkı kullanmamıza bağlı olarak size karşı hiçbir sorumluluğumuz olmayacağını kabul edersiniz.
 • Satın alınan      Hediyeler non-refundable özelliğine sahip olup iade edilmesi mümkün değildir.
 • Bu Politikada aksi belirtilmediği sürece, tüm Hediye satışları kesindir ve satın alınan Hediyeler için geri ödeme yapmayız. Jeton           Hediyelerle değiştirdiğinizde, bu Jeton Kullanıcı hesabınızdan düşülecek ve Hediyeler olarak alacaklandırılacaktır.
 • Hediyeler, herhangi bir nedenle Jeton veya nakde dönüştürülemez veya bunlarla değiştirilemez veya tarafımızca iade veya tazmin edilemez.
 • Herhangi bir Kullanıcı tarafından değiştirilen veya alınan hediyeler mülk teşkil etmez ve devredilemez: (a) ölüm üzerine; (b) bir iç ilişkiler konusunun parçası olarak; veya (c) yasada devredileceğinin belirtilmesi hali hariç olan diğer durumlar gereği.
 • Bir Kullanıcı tarafından değiştirilen veya alınan Hediyelerin bozuk veya başka bir şekilde hasarlı olduğunu kendi takdirimize bağlı olarak belirlersek, Hediyelerin daha önce değiştirilen kopyalarını değiştirebiliriz. Bozulmuş veya başka bir şekilde hasar görmüş bir Hediyenin yeniden verilmesi için ek ücret talep etmeyeceğiz.
 • Programı kötüye kullandığı veya bu Politikayı ihlal ettiği düşünülen herhangi bir Kullanıcının hesabına karşı sonlandırma, hesabındaki Sanal Ögelere el koyma veya uygun başka bir işlem yapma hakkını saklı tutarız.

Hediyelerin Kullanımı:

 • Sadece Canlı Yayın akışı kapsamında, başka bir kullanıcı tarafından yüklenen veya akışla yayınlanan bir İçerik ögesini derecelendirmek veya takdirinizi göstermek için Hediyeleri kullanabilirsiniz.
 • Bu işlevsellik Hizmetlerde mevcut olduğunda, ilgili İçeriğin altındaki "Hediye Ver" düğmesini tıklayarak İçeriğe Hediye katkıda bulunabilirsiniz.
 • İçerik Oluşturucunun bir ürününe bir Hediye katkıda bulunduğunuzda, bu Hediye, hesabınızdan kaldırılacak ve İçerik Oluşturucunun hesabında Jeton’a dönüştürülecektir.
 • Başka bir kullanıcıya bir Hediye verdiğinizde, bunu diğer Hizmet kullanıcılarının (Hediyenin alıcısı dahil) adınızı, kullanıcı kimliğinizi ve verdiğiniz Hediyenin ayrıntılarını görebilmesi için herkese açık olarak yaptığınızı lütfen unutmayın.

İçerik Oluşturucular için Jeton Kazanım Koşulları:

 • Program kapsamında, 18 yaşında (veya ülkenizde reşit olma yaşında) veya daha büyük bir İçerik Oluşturucu, ürettiği Ücretli İçerik’in satın alınması yada Canlı Yayın üzerinden Hediye iletilmesi halinde Jeton kazanmaya hak kazanır.
 • Herhangi bir genel veya özel durumda, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak uygun gördüğü şekilde Jetonları      yönetme, düzenleme, kontrol etme, değiştirme ve/veya ortadan kaldırma konusunda mutlak hakka sahip olduğumuzu ve bu hakkı kullanmasına bağlı olarak size karşı hiçbir sorumluluğumuz olmayacağını kabul edersiniz.
 • Herhangi bir noktada İçerik Oluşturucu, kullanıcı hesabını kontrol ederek gerçek zamanlı olarak ne kadar Jeton      biriktirdiğini görebilir.
 • İçerik Oluşturucu, paylaştığı Ücretli İçerik ya da Canlı Yayın bağış karşılıkları belli bir oranda kesinti sonrası İçerik Oluşturucu için hak edilmiş olur. İlgili hak kazanılan bedelin kullanımı için hak düşürücü süre 1 aydır.
 • Bu Politikayı ihlal ettiğinize, yürürlükteki herhangi bir yasa veya düzenlemeyi veya yasal, güvenlik veya teknik nedenlerle ihlal ettiğinize ve bu hakkı kullanmamıza bağlı olarak size karşı hiçbir sorumluluğumuzun olmayacağına makul bir şekilde inandığımız gibi geçerli bir nedenimiz olduğunda, bu geri çekme özelliğini yönetme, düzenleme, kontrol etme, değiştirme ve/veya ortadan kaldırma hakkına sahip olduğumuzu kabul edersiniz.
 • Adınız ve soyadınız, üçüncü taraf ödeme kanalı hesap bilgilerinizle tam olarak eşleşmelidir ve üçüncü taraf ödeme kanalı hesabınızın doğrulanması gerekir. Üçüncü taraf ödeme kanalı hesap bilgilerinizi doğru şekilde sağladığınızdan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Tarafınızdan sağlanan yanlış üçüncü taraf ödeme kanalı hesap bilgilerinden kaynaklanan kayıplardan siz sorumlusunuz. E-posta adresi, hesabınızda görünenden farklı bir ad ve soyadı olan ve üçüncü taraf ödeme kanalı tarafından doğrulanmamış bir hesaba sahip bir üçüncü taraf ödeme kanalı hesabına ödeme gönderilmeyecektir; tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, kimliğinizi (adınız ve soyadınız ve eyalet kimlik numaranız dahil) doğrulamak için bilgi vermenizi isteyebiliriz.
 • Herhangi bir ödeme yapmadan önce kimliğinizi, yaşınızı (eyalet kimlik kartınızın fotokopisini veya ihtiyaç duyabileceğimiz diğer kanıtları isteyerek) ve uygunluk niteliklerinizi doğrulama hakkımızı saklı tutarız.
 • Tüm para çekme taleplerini zamanında yerine getirmeyi amaçlasak da, belirli bir süre içinde yerine getirileceğini garanti etmiyoruz (geri çekme sırasında belirtilen tahmini zamanlamalar dahil) ve bu süre içinde bir para çekme talebinin yerine getirilmemesi nedeniyle size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağız.
 • Tutarı USD dışında bir para birimine çevirmek isterseniz, bu seçenek, üçüncü taraf ödeme kanalı (varsa) hesabınızda mevcut olabilir, ancak bu, üçüncü taraf ödeme kanalının (varsa) takdirine bağlıdır ve geçerli tüm ücretler dahil olmak üzere üçüncü taraf ödeme kanalının (geçerliyse) hüküm ve koşulları, söz konusu para birimi dönüştürme işlemi için geçerli olacaktır. Bu yönde bir işlem gerçekleştirilmesi halinde ilgili para birimi ve ödeme kanalı gibi üçüncü taraflarca belirlenecek kesintiler hesabınıza işletilecek ve ilgili bedeller düşürülerek işlem yapılacaktır.
 • Bu ödemeler üzerinde herhangi bir yargı yetkisi tarafından uygulanan herhangi bir vergiye tabi iseniz, bu tür vergilerin (ilgili tüm cezalar veya faizler dahil) ilgili vergi dairesine ödenmesinden siz sorumlu olacaksınız. Yürürlükteki yasalara göre yapmamız gerektiğini belirlersek, bu tür bir ödemeyi yapmadan önce geçerli vergileri düşme hakkımızı saklı tutarız. Ayrıca vergilerle ilgili olarak sizden belge talep etme ve size ödenen ve/veya ödemelerden alıkonulan tutarları vergi makamlarına bildirme hakkını saklı tutarız.
 • Bu Politikayı ihlal etmeniz durumunda, hesabınızdan Jeton      kesme hakkını saklı tutarız.
 • Platform, İçerik Üreticisi’nin işbu Program kapsamındaki işlemlerini ve programa dahiliyetini           herhangi bir zamanda iptal edebiliriz. Platform, işbu Programı tek taraflı sonlandırma hakkına sahiptir. Eğer Programı           iptal edersek, Jetonları      nakde çevirebilmeniz için size önceden bildirimde bulunmak üzere makul çabayı göstereceğiz.  Geçerli bir nedenimizin olduğu durumlarda (örneğin, bu Politikayı ihlal ettiğinize makul olarak inandığımız durumlarda, yürürlükteki herhangi bir yasayı veya yönetmeliği ihlal ettiğinizde veya yasal, güvenlikle ilgili veya teknik nedenlerle), hesabınızdaki Jetonları haber vermeksizin iptal edebiliriz.   Her iki durumda da,      iptal tarihinden önce tahakkuk etmiş ve bu Politikada belirtilen mekanizma kullanılarak nakde çevrilmemiş Jetonlarla      ilgili olarak herhangi bir mali tazminat alma hakkınız veya yetkiniz olmayacaktır.
 • Bir kullanıcı, satın aldığı Hediyeler için geri ödeme almaya hak kazandığında, bu Hediyelerle ilgili olarak tarafınızca geri çekilen ödemenin kaybedileceğini kabul edersiniz. Bunların size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın hesabınızdan düşülmesini kabul etmektesiniz.
 • Hesabınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz ve biz de hesabınızı bu Politikaya uygun olarak feshedebiliriz. Hesabınızdaki tüm Jeton           veya      Hediyeler     , hesabınızın iptal edilmesi veya feshedilmesi üzerine derhal iptal edilecektir veya talebi takip eden 30 gün içinde Tüm Jeton           veya      Hediyeleri      feshedebilir ve iptal edebiliriz. Kullanılmayan veya kullanılmamış Jeton           veya      Hediyeler       için herhangi bir geri ödeme yapılmayacaktır, bu nedenle hesabınızı feshetmeden önce bunları kullanmanızı öneririz.

Satın alınan Sanal Ögeler iade edilemez, kullanıcılar iade talepleri için dilerlerse storelar ile görüşebilirler.

İçerik Oluşturucu’nun sahip olduğu Jeton’u Nakit’e Çevirme      Talimatları     

Bir Takipçiden aldığınız her ödeme (Ücretli İçerik’ten elde edilen Jeton ve Hediye’nin jetona çevrilmiş hali ile birlikte ifade edilmektedir) Jeton cinsinden belirlenip bu bedelin ilgili para birimine çevrilmesi sonrası, brüt tutardan yüzde kırk (40%) oranında bir ücret kesintisi yapmaktayız. Bu, geçerli KDV, üçüncü taraf ödemeleri, uygulama mağazası komisyonları ve diğer herhangi bir komisyon çıkarıldıktan sonra hesaplanır ve bu "Bizim Ücretimiz" olarak adlandırılır. Sonrasında, KDV, üçüncü taraf ödemeleri, uygulama mağazası komisyonları ve ilgili komisyonlar düşüldükten sonra Takipçi'nin Ödemesinin geri kalan yüzde altmışı (60%) İçerik Oluşturucunun kazançlarıdır ve bu "İçerik Oluşturucu Kazançları" olarak adlandırılır.

Bizim Ücretimiz, Platformun çalıştırılması, bakımı ve işletilmesi ile içeriklerinizin saklanması için gereken giderleri kapsar. Bizim Ücretimizi doğrudan Takipçi'nin Ödemesinden düşeriz.      

 • Nakit çekme talebinde bulunmak için bölgenizde veya ülkenizde desteklediğimiz bir para çekme yöntemine sahip olmanız gerekir. Nakit para çekme talebinde bulunmak için, Kullanıcılar’ın Ukrayna, Endonezya ve Türkiye'de ikamet etmesi gerekmektedir. Getcontact, bu bölgeleri değiştirme, kaldırma yada yeni bölge ekleme hakkına sahiptir.
 • Bize sağladığınız para çekme yöntemi bilgilerinizin doğru, eksiksiz ve güncel olduğundan emin olun. Yanlış veya eksik para çekme yöntemi bilgisinden kaynaklanan ücretler veya kayıplar tarafınızca karşılanacaktır. Gönderdiğiniz yanlış veya eksik para çekme yöntemi bilgilerinden kaynaklanan herhangi bir kayıp, anlaşmazlık veya diğer sonuçlardan sorumlu değiliz.
 • Seçtiğiniz para çekme yöntemi kapsamında yaptığınız her para çekme talebi, para çekme noktasında görüntülenen ek koşullara da tabidir. İlgili sayfalarda görüntülenen para çekme eşiği, limiti ve diğer bilgiler, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir zamanda değişebilir ve ikamet ettiğiniz ülke veya bölgedeki zorunlu yasa veya yönetmeliklere tabidir.
 • İçerik Oluşturucunun, içerik satın alınmasından ya da canlı yayın yapılmasından itibaren en az otuz gün sonra hak ettiği İçerik Oluşturucu Kazançları dair tutarı çekmeyi talep etme hakkı vardır.Getcontact hesabınızda, İçerik Oluşturucu Kazançları makul bir süre içinde güncel şekilde takip edilebilecektir.
 • Ücretli içerikten elde ettiğiniz İçerik Oluşturucu Kazançları      nakit olarak çekmek istiyorsanız, nakit çekim talebinde bulunan Kullanıcı tek işlemde min 100 USD - max 500 USD çekebilir. 100-300USD arası para çekme işlemlerinde %3 işlem çekim ücreti alınır; 300-500USD arası para çekme işlemlerinde %2 işlem çekim ücreti alınır. Kullanıcının işlem ücretini karşılayacak bakiyesi yoksa, para çekme işlemi tamamlanamaz.
 • İçerik Oluşturucu 1 ay içinde en fazla 5 para çekme talebinde bulunabilecektir.
 • İçerik Oluşturucu     , nakit para çekme işleminin hangi hesaplara kaydedileceğini cüzdan akışından talep etmelidir. Kullanıcı hesabını kaydederken ad ve soyad bilgileri KYC'nin doğruladığı ad ve soyad bilgilerinden otomatik olarak alınır.  KYC'ye onaylattığımız kullanıcı ad/soyad bilgileri para çekme talebi oluşturulurken değiştirilemez.
 • İçerik Oluşturucu      e-posta, IBAN no, hesap no, kredi kartı no, adres, banka adı gibi bilgileri girer ve bu bilgilerin doğruluğu Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.
 • Uluslararası düzenlemelere ve iç politikalarımıza uygun olarak, yaptırım uygulanan belirli bölgelere ve finansal kuruluşlara transferler kesinlikle yasaktır. Ukrayna'nın Kırım, Sivastopol, Donetsk, Herson, Luhansk ve Zaporijya bölgelerinden gelen kullanıcılar nakit para talebinde bulunamazlar. Bu bölgelerle işlem yapma girişimleri işlemin reddedilmesiyle sonuçlanacaktır.
 • Nakit çekme, Programa Özgü Koşullarımızı, bu talimatları ve geri çekme sırasında Getcontact tarafından size sağlanan her türlü ek bilgiyi kabul ettiğiniz anlamına gelir.
 • Gizlilik Politikamızda, verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Kişisel verilerinizi herhangi bir yetkisiz erişime veya işlemeye karşı korumak için uygun güvenlik önlemlerini sürdürüyoruz.
 • İçerik Oluşturucu Kazançları, bizim tarafımızdan onaylanan bir üçüncü taraf ödeme sağlayıcısı tarafından alınacaktır.
 • Getcontact hesabınızdan İçerik Oluşturucu Kazançları      çekmek için, Getcontact hesabınızda en azından minimum ödeme tutarı ve işlem ücreti hesapta olmalıdır. Bu minimum ödeme ve işlem ücreti Getcontact tarafından tek taraflı olarak belirlenir ve zaman zaman değiştirilebilir. Bu ücretler ilgili ülkeye göre değişim gösterebilir.
 • Getcontact hesabınızdaki 'mevcut bakiyenizde' gördüğünüz tutar, ilgili andaki İçerik Oluşturucu Kazançları’dır. Tüm İçerik Oluşturucu Kazançları yalnızca USD cinsinden işlem görür. Ayrıca, e-cüzdanınız veya üçüncü taraf ödeme kanalınız, paraya erişim için sizden ücret talep edebilir. Döviz kurları veya bankanız, üçüncü taraf ödeme kanalı veya e-cüzdan şirketiniz tarafından uygulanan ücretler üzerinde kontrolümüz yoktur ve biz ve bağlı şirketlerimiz, bankanız, üçüncü taraf ödeme kanalınız veya e-cüzdan şirketiniz tarafından uygulanan herhangi bir ücreti ödemekten sorumlu olmayacağız.
 • Kullanıcı, İçerik Oluşturucu’ya      yapılan bir Takipçi Ödemesi ile ilgili olarak kredi kartı sağlayıcısından veya herhangi bir üçüncü taraf ödeme kanalından başarılı bir şekilde geri ödeme veya ters ibraz talep ederse, bunu araştırabiliriz ve ters ibraz veya iade edilen tutar üzerinden kazandığınız İçerik Oluşturucu Kazançları      eşit bir tutarı hesabınızdan düşmeye karar verebiliriz.

Reklam Yönergeleri 

Ödeme karşılığında, diğer değerli karşılıklar veya kendi kendini tanıtma amaçları (reklam, sponsorluk ve ürün yerleştirme dahil) için (birlikte "Reklam İçeriği"), İçerik Oluşturucu hesabınıza doğrudan veya dolaylı olarak bir üçüncü taraf mallarını, hizmetlerini veya görselini tanıtmak için tasarlanmış video İçeriği gönderir veya yüklerseniz, o zaman aşağıda belirtilen gereksinimlere uymanız gerekir. 

Gereksinimler - Reklam İçeriği: 

İçerik Oluşturucu hesabınıza gönderdiğiniz herhangi bir Reklam İçeriğinin aşağıdaki niteliklerde olmadığından emin olmalısınız:

 • insan onuruna saygı konusunda önyargılı olmamalısınız;
 • cinsiyet, ırk veya etnik köken, milliyet, din veya inanç, engellilik, yaş veya cinsel yönelime dayalı herhangi bir ayrımcılığı dahil etmemelisiniz veya teşvik etmemeli;
 • sağlık veya güvenliğe zarar veren davranışları teşvik etmemeli;
 • çevrenin korunmasına büyük ölçüde zarar veren davranışları teşvik etmemeli;
 • herhangi bir kişiye fiziksel, zihinsel veya ahlaki zarar vermemeli;
 • Kişileri, deneyimsizliklerini veya saflıklarını istismar edecek şekilde doğrudan mal veya hizmet satın almaya veya kiralamaya teşvik etmemeli;
 • kişileri, başkalarını mal veya hizmet satın almaya veya kiralamaya ikna etmeye doğrudan teşvik etmemeli;
 • kişilerin başkalarına olan güvenini istismar etmemeli; veya
 • kişileri makul olmayan bir şekilde tehlikeli durumlarda göstermemeli;
 • sigara ve diğer tütün ürünleri, elektronik sigara ve elektronik sigara dolum kutuları, yasa dışı uyuşturucular veya reçeteyle satılan herhangi bir ilacın reklamını yapmamalı;
 • yasa dışı kumarın reklamını yapmamalı, teşvik etmemeli veya kolaylaştırmamalı ve
 • Alkollü içkilerle ilgili herhangi bir Reklam İçeriği reşit olmayanları hedeflememeli ve aşırı alkol tüketimini teşvik etmemelidir.

Şeffaflık şartı 

Yayınlamadan veya yüklemeden önce, Platforma gönderdiğiniz veya yüklediğiniz herhangi bir Reklam İçeriğinin reklam içerdiğini, Reklam İçeriğinin başlığına #ad işaretini ekleyerek beyan etmelisiniz.

Bir İçerik Oluşturucu, oluşturduğu herhangi bir materyali silme hakkına sahip değildir. Bir içeriğin, Hizmet Koşulları Sözleşmesi, Getcontact politikalarının, Getcontact Davranış Kuralları veya Topluluk Yönetmelikleri ihlali nedeniyle kaldırılması durumunda, Kullanıcı, içeriğin silinmesini takiben ilk 48 saat içerisinde iade sürecini başlatma hakkına sahiptir. Bu 48 saatlik süre sonrasında yapılan iade talepleri dikkate alınmayacaktır.

Eğer bir İçerik Oluşturucu hesabını silmek isterse, Platform hesabın ne zaman silineceğini belirtir. Kullanıcılar , hesabın ve ilgili içeriklerin ne zaman silineceğini öğrenirler ve herhangi bir içerik satın almadan önce önceden bilgilendirilirler.

Birden Çok İçerik Üreticinin Oluşturduğu İçerik:

İçerik Oluşturucu hesabınıza, sizden ayrı veya size ilaveten başkasını gösteren bir İçerik yüklerseniz (bu kişi İçerikten tanımlanamasa bile) ("Birden Çok İçerik Üreticinin Oluşturduğu İçeri     k"),  hesabınıza yüklenen herhangi bir Birden Çok İçerik Üreticinin Oluşturduğu İçerik     te gösterilen her bireyin i) Platformda bir İçerik Oluşturucu olduğunu; veya ii) rıza gösteren bir yetişkin olduğunu ve bu tür her bireyin kimliğini ve yaşını doğruladığınızı ve kendi takdirimize bağlı olarak talep edebileceğimiz destekleyici belgeleri sağlayacağınızı garanti edersiniz (ki bu da bize yasal olarak geçerli bir söz vermeniz anlamına gelir).

Ayrıca, Birden Çok İçerik Üreticinin Oluşturduğu İçeriğinizde gösterilen her kişiden, söz konusu kişinin:

 • Birden Çok İçerik Üreticinin Oluşturduğu İçerikte yer alması için açık, önceden ve tamamen bilgilendirilmiş rızasını vermiş olduğuna; ve
 • Kendisinin Platform'da yayınlandığı görünen Birden Çok İçerik Üreticinin Oluşturduğu İçeriği kabul ettiğine dair yazılı onay aldığınızı ve bunu kayıt altında tuttuğunuzu garanti edersiniz.

Yukarıdaki onaylara ek olarak, İçerikte görünen diğer kişi veya kişilerin Platformda bir Oluşturucu hesabına sahip olduğu Birden Çok İçerik Üreticinin Oluşturduğu İçeriği yüklerseniz, Birden Çok İçerik Üreticinin Oluşturduğu İçerik     te yer alan ve bundan kimliği belirlenebilecek herhangi bir kişinin veya kişilerin Platform hesaplarını etiketleyeceksiniz.

 • Herhangi bir Birden Çok İçerik Üreticinin Oluşturduğu İçeri     k, ortak yazarlı bir çalışma ise, İçeriğin diğer ortak yazarlarından, söz konusu İçeriğin Platforma yüklenmesine ve Platformda kullanıma sunulmasına izin vermek için yeterli olan gerekli lisansları veya izinleri almaktan yalnızca siz sorumlusunuz.
 • Oluşturucu Kazançlarının yalnızca Birden Çok İçerik Üreticinin Oluşturduğu İçeriğin yüklendiği Oluşturucunun hesabına ödenmesini sağlayacağımızı kabul edersiniz. Birden Çok İçerik Üreticinin Oluşturduğu İçeriği yükleyen İçerik Oluşturucu, Birden Çok İçerik Üreticinin Oluşturduğu İçerikten elde edilen herhangi bir gelirin, söz konusu Birden Çok İçerik Üreticinin Oluşturduğu İçerikte gösterilen kişiler arasında bölünmesinden ve dağıtılmasından tek başına sorumludur. Bu tür bir gelir paylaşımı sözleşmesi, siz ve söz konusu kişi(ler) arasındaki bağımsız, özel bir sözleşme olacaktır ve bu tür sözleşmeleri sağlamaktan veya uygulamaktan sorumlu değiliz. Göründüğünüz ancak başka bir Oluşturucunun hesabında yayınlanan herhangi bir Birden Çok İçerik Üreticinin Oluşturduğu İçerik     ten kazanılan herhangi bir Oluşturucu Kazancına hak kazanmadığınızı anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Hesabınızda Birden Çok İçerik Üreticinin Oluşturduğu İçerik      yayınlarsanız, Birden Çok İçerik Üreticinin Oluşturduğu İçerikte görünen tüm bireyler için geçerli ve eksiksiz yasal bilgiler sağlamanızı isteyebiliriz. Talebimiz üzerine tarafımızca talep edilen herhangi bir bilgiyi sağlamazsanız, Birden Çok İçerik Üreticinin Oluşturduğu İçeriği silebilir, İçerik Oluşturucu olarak paylaşım yapma haklarınızı ve izinlerinizi kısıtlayabilir, hesabınızı feshedebilir ve/veya kazanılmış ancak henüz size ödenmemiş Oluşturucu Kazançlarının tamamını veya herhangi bir kısmını alıkoyabiliriz.
 • Bizi Birden Çok İçerik Üreticinin Oluşturduğu İçerik     ten muaf tutmayı ve bize karşı herhangi bir iddiada bulunmamayı kabul ediyorsunuz. Birden Çok İçerik Üreticinin Oluşturduğu İçerikten kaynaklanan tüm iddiaların, Birden Çok İçerik Üreticinin Oluşturduğu İçeriği yayınlayan Oluşturuculara veya Birden Çok İçerik Üreticinin Oluşturduğu İçerikte (geçerli olduğu şekilde) görünen kişi(ler)e karşı ileri sürüleceğini kabul edersiniz.

İçerik Üretici Kazançlarını alıkoyabileceğimiz durumlar:

Aşağıdaki hallerde, size ödenmesi gereken ancak henüz ödenmemiş olan İçerik Oluşturucu Kazançlarının tamamını veya bir kısmını alıkoyabiliriz:

 • Hizmet Şartlarının herhangi bir bölümünü ciddi şekilde veya tekrar tekrar ihlal ettiğinizi veya ihlal etmiş olabileceğinizi düşünürsek;
 • Hizmet Şartlarının herhangi bir bölümünü, bizim veya başka bir Kullanıcı için ciddi sonuçları olduğunu veya olabileceğini düşündüğümüz bir şekilde (bizim veya başka bir Kullanıcının neden olduğu gerçek veya olası kayıplar dahil) ihlal etmeye teşebbüs veya tehdit ederseniz; veya
 • İçerik Oluşturucu Kazançlarının tamamının veya herhangi bir kısmının, sizin tarafınızdan veya Takipçi Ödemesini yapan Tarafın, İçerik Oluşturucu Kazançlarıyla sonuçlanan yasa dışı veya dolandırıcılık faaliyetlerinden kaynaklandığından şüphelenirsek,

Sizin tarafınızdan gerçek, tehdit edilen veya şüphelenilen ihlali veya şüphelenilen yasa dışı faaliyeti (geçerli olduğu şekilde) araştırmak için gerekli olduğu sürece. Araştırmamızın ardından, (i) Hizmet Şartlarının herhangi bir bölümünü ciddi şekilde veya tekrar tekrar ihlal ettiğiniz; (ii) Hizmet Şartlarının herhangi bir bölümünü bizim veya başka bir Kullanıcı için (bizim veya başka bir Kullanıcının neden olduğu gerçek veya olası kayıp dahil) ciddi sonuçları olan veya olabilecek bir şekilde ihlal etmeye teşebbüs ettiğiniz veya tehdit ettiğiniz ve/veya (iii) İçerik Oluşturucu Kazançlarının yasa dışı veya hileli faaliyetlerden kaynaklandığı sonucuna varmamız durumunda, İçerik Oluşturucu Kazançlarınızı kaybettiğinizi size bildirebiliriz.  

Ayrıca İçerik Oluşturucu Kazançlarını teminat altına aldığınıza, ipotek ettiğinize, taahhüt ettiğinize, devrettiğinize veya başka bir şekilde İçerik Oluşturucu Kazançlarına haciz konulmasına izin verdiğinize dair bir bildirim alırsak, ancak henüz ödenmemiş olan İçerik Oluşturucu Kazançlarının tümünü veya bir kısmını alıkoyabiliriz. İçerik Oluşturucu Kazançlarını üçüncü taraf haciz sahiplerine ödeme yükümlülüğümüz yoktur ve haciz kaldırılana kadar İçerik Oluşturucu Kazançlarının ödenmesini durdurabiliriz.

Bu İçerik Oluşturucular için Kullanım Koşulları kapsamında yapma hakkımız olduğu durumlarda, İçerik Oluşturucu Kazançlarınızdan herhangi birini alıkoyarsak veya kaybedersek size karşı herhangi bir sorumluluğumuz olmayacaktır.

Size ödenmesi gereken İçerik Oluşturucu Kazançlarının tamamını veya bir kısmını alıkoyuyorsak ve İçerik Oluşturucu Kazançlarının tarafımızdan alıkonulan kısmının Hizmet Şartlarını ihlal etmeniz veya yasa dışı veya hileli olduğundan şüphelenilen faaliyetlerle ilgili olmadığını belirlersek, o zaman, İçerik Oluşturucu Kazançlarının Hizmet Şartlarını ihlal etmenizle veya yasa dışı veya dolandırıcılık şüphesiyle ilgili olmadığını belirlediğimiz kısmının size ödenmesini sağlayabiliriz. Ancak, Hizmet Şartlarını ihlal(ler)inizin bize zarar verdiğini veya verebileceğini düşünürsek, Size ödenmesi gereken ancak henüz ödenmemiş tüm İçerik Oluşturucu Kazançlarını alıkoyabiliriz ve bu tür meblağları uğradığımız tüm kayıplardan mahsup edebiliriz.

Araştırmamızı bitirdiğimizde İçerik Oluşturucu      Kazançlarının kaybedildiğini belirlersek, (yasalarca yasaklanmadıkça) İçerik Oluşturucu Kazançlarının kaybedilmesine neden olan Takipçi Ödemelerinin bu tür Takipçi Ödemeleri yapan ilgili Takipçilere iade edilmesini sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Vergilendirmeye uygunluğun ve KDV'nin teşvik edilmesi:

Genel:

Bireysel koşullarınıza göre yerel Vergi ve KDV kurallarına uyduğunuzdan emin olmak için tüm İçerik Oluşturucuların profesyonel tavsiye almasını öneririz.

Getcontact'ı İçerik Oluşturucu olarak kullanarak, Getcontact'ı kullanımınızla bağlantılı olarak size yapılan tüm ödemelerin makbuzunu yasaların gerektirdiği şekilde yargı alanınızdaki ilgili Vergi makamına bildirdiğinizi ve gelecekte bildireceğinizi garanti edersiniz (bu, yasal olarak uygulanabilir bir söz verdiğiniz anlamına gelir). 

Getcontact'ı bir İçerik Oluşturucu olarak kullanarak, sizin için geçerli olan Vergi ile ilgili tüm yasa ve düzenlemelere her zaman uyacağınızı garanti edersiniz (bu, yasal olarak uygulanabilir bir söz verdiğiniz anlamına gelir). Bir Getcontact hesabınızın olduğu herhangi bir zamanda, sizinle ilgili herhangi bir Vergi uyumsuzluğu meydana gelirse (kazançları bildirmemeniz veya Vergi ile ilgili olarak size herhangi bir ceza veya faiz uygulanması dahil) veya herhangi bir Vergi uyumsuzluğuyla bağlantılı olan veya buna yol açabilecek herhangi bir dava, soruşturma veya soruşturma başlatılırsa, şunları yapacağınızı kabul ediyorsunuz:

 • Vergilendirme uyumsuzluğunun meydana gelmesinden veya dava, soruşturma veya soruşturmanın başlamasından (geçerli olduğu şekilde) sonraki 7 gün içinde support@Getcontact.com      adresine e-posta ile yazılı olarak bizi bilgilendireceğinizi; ve
 • support@Getcontact.com      adresine e-posta ile derhal şunları sağlayacağınızı:
 1. İlgili olduğunu düşündüğünüz hafifletici etkenlerle birlikte, Vergilendirme uyumsuzluğunun ortaya çıkmasını ele almak ve aynı durumun tekrarlanmasını önlemek için attığınız adımların ayrıntıları; ve
 2. makul olarak talep edebileceğimiz Vergilendirme uyumsuzluğunun meydana gelmesiyle ilgili bu tür diğer bilgiler.
 • Şüpheye mahal vermemek adına, kendi Vergi işlerinizden siz sorumlusunuz ve biz ve yan şirketlerimiz (i) Vergi işlerinizle ilgili olarak size tavsiyede bulunmaktan sorumlu değiliz ve Getcontact'ta Vergi ile ilgili olarak sağlanan herhangi bir genel bilgiden sorumlu olmayacağız ve (ii) İçerik Oluşturucuların herhangi bir Vergi ödemesi yapmamasından dolayı sorumlu olmayacağız.
 • Herhangi bir Vergilendirme uyumsuzluğundan bildirim almamız veya haberdar olmamız durumunda Getcontact hesabınızı kapatma hakkını saklı tutarız.

Yapay Zeka ile Üretilmiş İçerik Açıklama ve Uyumluluk Maddesi

Yapay Zeka Üretilmiş İçerikleri Açıklama Yükümlülüğü: İçerik Üreticisi, Getcontact'a yapılan başvurularında, tamamen veya kısmen Yapay Zeka (AI) veya makine öğrenimi algoritmaları tarafından oluşturulan, etkilenen veya değiştirilen herhangi bir içeriği açık bir şekilde beyan etmelidir. Bu açıklama, hem Getcontact'ın hem de son kullanıcıların içeriğin doğasını kolayca anlayabileceği şekilde öne çıkarılmalı ve anlaşılır olmalıdır.

Yapay Zeka Üretilmiş İçeriklerin Kapsamlı Tanımı: Bu Sözleşme için, Yapay Zeka tarafından oluşturulan içerik; metin, görüntüler, videolar ve ses dahil olmak üzere, AI veya makine öğrenimi teknolojileri tarafından oluşturulan, değiştirilen veya önemli ölçüde etkilenen her türlü medyayı kapsar.

Açıklama Yapmama Sonuçları: Bu açıklama yükümlülüğüne uyulmaması, bu Sözleşmenin esaslı bir ihlali olarak kabul edilir. Bu tür durumlarda, Getcontact, İçerik Üreticisine yapılacak olan ödemeleri askıya alabilir ve uygun görmediği içeriği kaldırabilir. Ayrıca, Getcontact, hukuki işlemler ve İçerik Üreticisinin hesabının sonlandırılması dahil olmak üzere, gerekli gördüğü daha fazla işlemi yapma hakkını saklı tutar.

İhlaller için Tazminat: İçerik Üreticisi, Yapay Zeka üretilmiş içeriği açıklamada başarısızlık sonucu ortaya çıkan her türlü iddia, zarar, yükümlülük, maliyet ve giderler (makul avukatlık ücretleri dahil) için Getcontact'ı tazmin etmeli ve zararsız tutmalıdır. Bu tazminat yükümlülüğü, bu Sözleşmenin sona ermesinden sonra da geçerli olacaktır.

Açıklanmayan Yapay Zeka İçeriği İçin İadeler: Açıklanmadan satılan Yapay Zeka üretilmiş içerik durumlarında, Getcontact, etkilenen son kullanıcılara iade yapma hakkını saklı tutar. Bu iadeler, İçerik Üreticisinin kazançlarından düşürülebilir veya İçerik Üreticisinden doğrudan talep edilebilir.

Web sitemizde kişisel verileriniz çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Site işlevselliği ve güvenliği için gerekli çerezler kullanılırken, diğer çerezler kişiselleştirme ve analiz amacıyla kullanılmaktadır. Çerez tercihlerinizi yönetmek ve daha fazla bilgi almak için cookie sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.