ผู้จัดหาบริการจากบริษัทภายนอก

Who do we share your personal data with?

3rd Party ServicesPurposeRegionTransfer Mechanism
Advertising Partners

Google Inc - AdMob 

Facebook Analytics

 

Mobile Advertising
Mobile Measurement
App installations
Pixel tracking
Targeting
USPS & SCC
Cloud Storage Providers

Amazon AWS

Google Inc – Google Cloud

Data storageEU SCC
Communication Infrastructure

Agora

 

Voice over Internet ProtocolUS

 

PS & SCC

 

Customer Support Providers

Desk 360 

VerifyKit

Customer support
Account verification
EUSCC
Data Analytics Providers

Google Analytics

Google Firebase

Adjust GmbH

Fabric - Crashlytics

Data analyticsUSPS & SCC
Data Management ProvidersGoogle Inc – Google CloudMachine learning & algorithmsUSPS & SCC
Marketing Partners

Infobip

Sendgrid

Amazon SNS

Email & SMS MarketingEUSCC
Payment Providers

Apple Store

Google Play

Ingenico Group

Payten

Boku

Payment servicesEUSCC
Payment Providers

MOBI.Money

MTS Bank

QiwiBank 

Payment ServicesRU/CISSCC
eSIMs Partners

Truphone

Telna

eSIMs Providers WW

 

PS & SCC

Telco Partners

Vonage

Twilio

Telco ProvidersTR and USAPS & SCC
AI ChatbotChatGPTAI Chatbot Service ProviderRU and TRSCC

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำมาประมวลผลผ่านคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา แม้ว่าคุกกี้ที่จำเป็นจะถูกนำมาใช้เพื่อการทำงานและความปลอดภัยของเว็บไซต์ แต่คุกกี้อื่นๆ จะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและการวิเคราะห์ คุณสามารถจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของคุณและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน cookie ของเรา